ktav-et-gilayon-8

גיליון 8

 


האם בחינוך הביתי יש חופש כל השנה? בחינת דרכי ההוראה בחינוך הביתי

פורסם בתאריך 9 באוקטובר 2018


ד"ר אבישג אדרי ופרופ' הנרייט דהאן כלב
הבחירה בחינוך ביתי היא בחירה אידיאולוגית של הורים שבחרו לקחת אחריות מלאה על חינוך ילדיהם, אך נראה כי קיימות דרכים שונות לחנך את הילדים בבית. חינוך ביתי נתפס לעיתים בעיני החברה כמשימה קשה במיוחד, בשל הצורך לכאורה ללמד את הילדים בהתאם למקובל במערכת החינוכית. אולם כפי שנראה במחקר הנוכחי החינוך הביתי לא מחייב לימודים "כמו בבית הספר", אלא פותח אפשרות לחינוך אחר.
מטרת המחקר הנוכחי לתאר את הגישות השונות לחינוך הילדים, ולדון בחוויית ההוראה של האימהות וביחסן להשכלה הגבוהה. הגישה שננקטה במחקר זה היא איכותנית פנומנולוגית הרמנויטית, במסגרתה נערכו 27 ראיונות עם אימהות בחינוך ביתי.
ממצאי המחקר מצביעים על דרכי הוראה שונות ומגוונות. חוויית האימהות נעה בין הנאה מהחינוך הביתי להתמודדות הכוללת קשיים לא מעטים בעצם לקיחת האחריות המלאה על חינוך הילדים. תפיסת עולמן של האימהות מעידה על אמון ביכולות של הילדים מצד אחד, ועל חוסר הערכה כלפי ההשכלה הגבוהה מצד שני. מהדיון עלה שהחינוך הביתי מותאם יותר לגישות המבקשות לפתח את החשיבה והיכולות של הילד.

 

מילות מפתח: חינוך ביתי, תפיסות של אימהות בחינוך ביתי, דרכי הוראה בחינוך ביתי.

למאמר המלא

ד"ר אבישג אדרי היא חוקרת ומרצה בחוג לגיל הרך במכללת חמדת הדרום ובמכללת לוינסקי לחינוך, ומנחה עבודות גמר במכללת גורדון. תחומי ההוראה והמחקר שלה הם חינוך ביתי, אימהות ופיתוח היכולות של הילד.

פרופ' הנרייט דהאן כלב מתמחה במדע המדינה ובחינוך לדמוקרטיה. ייסדה את תוכנית המגדר באוניברסיטת בן גוריון ועמדה בראשה. מפרסומיה האחרונים הספר "נשים בישימון" בהוצאת רסלינג (2018). פרופסור כלב מחלקת את זמנה בין מחקר אקדמי ופעילות ציבורית למען צדק חברתי. בין הפרסים שהוענקו לה פרס הקונגרס האמריקני לנשים שחוללו שינוי ופרס הכנסת לקידום מעמד הנשים בישראל.

 

(עריכה לשונית – שירה דניאל)


התמונה שעל הקיר: רכישת הון תרבותי בתיווך יצירתו של אנתוני בראון

פורסם בתאריך 1 בנובמבר 2018


ערגה הלר
ספרי התמונה של אנתוני בראון, המיועדים לגיל הרך, נודעים בעושרם החזותי הרב. לכאורה, עושר חזותי זה אינו תואם את אוצר ידיעותיו של ילד בגיל שספרים אלה מיועדים לו, אולם הסופר והמאייר אנתוני בראון מציע לקוראים בספריו מפתחות פנים-טקסטואליים לזיהוי הטקסטים התרבותיים שהוא רומז אליהם ביצירתו.
קריאה חוזרת ונשנית ביצירתו מאפשרת גם לקורא הצעיר לקחת חלק בפרשנות החזותית המושתתת על הון תרבותי, המגיעה לשיאה בזיהוי מבנים של " abîme-en-mise ", כתמונה בתוך תמונה, המתקיימים במכלול יצירתו.
זיהוי מבנים אלה ופיענוחם מתאפשר גם לקורא צעיר הודות לקשרים החזותיים ולשפה החזותית המשותפת שבונה בראון בין יצירותיו.

 

מילות מפתח: הון תרבותי, ספרי-תמונה, איור לילדים, פרשנות חזותית, abîme-en-mise.

למאמר המלא

ד"ר ערגה הלר היא ראש ההתמחות בספרות וראש ההתמחות באומנות במכללה האקדמית לחינוך ע"ש קיי בבאר שבע וחוקרת תרבות ותרגום. בשנים האחרונות עיקר מחקרה מתמקד בפנטזיה לילדים ולנוער ומתפרסם בעברית ובאנגלית.

 

(עריכה לשונית – שירה דניאל)