חוקרים מוזמנים לשלוח מאמרים בנושא הגיל הרך לכתב העת המקוון "חוקרים@הגיל הרך".
כתב העת מחויב לקידום המחקר, התאוריה והפרקטיקה החינוכית בגיל הרך. בכך הוא יהווה תרומה לחברה הישראלית תוך זיקה ותרומה לדיון ציבורי בסוגיות אותנטיות.

יתקבלו מאמרים בנושא הגיל הרך בתחומים אלה:

 • התפתחות קוגניטיבית, רגשית וחברתית
 • התפתחות שפה ואוריינות
 • ילדים עם צרכים מיוחדים
 • דפוסי ארגון וניהול מערכות חינוך
 • אקלים ארגוני בסביבות חיים
 • הערכה ואתיקה בחינוך
 • מאפייני מנהלים ומנהלות
 • הכשרת מחנכים ומחנכות
 • טכנולוגיה, טבע ומדע
 • חדשנות ויצירתיות
 • יצירה ואמנות חזותית
 • תיאטרון ומשחק
 • מוזיקה
 • ספרות ילדים
 • חשבון

הליך השיפוט

המאמרים עומדים בסטנדרטים האקדמיים המקובלים בקהילה המקומית והבין-לאומית. המאמרים שמתפרסמים בכתב העת עוברים תהליך הכולל שיפוט עיוור ומקצועי של מומחה בתחום (peer review). מלבד זאת, הם נקראים גם על ידי העורכת. כותב המאמר מתייחס להערות הקורא ומחזיר את המאמר לקריאה נוספת. המאמר מתפרסם רק כאשר הוא מקבל אישור מהקורא החיצוני. השופט בדרך כלל נבחר מתוך חברי הוועדה. אם בין חברי הוועדה אין מומחה בתחום המאמר, המאמר נשלח למומחה בתחום שאינו חבר בוועדה.
הערכת המאמר כוללת רשימת קטגוריות ומלווה במכתב ובו ארבע אפשרויות לגבי פרסום המאמר, המפרט נימוקים כתובים ומפורטים:

א. המאמר ראוי לפרסום ללא שינויים.

ב. המאמר ראוי לפרסום אולם טעון עיבוד נוסף.

ג. המאמר ראוי לפרסום אולם נדרשים שינויים מהותיים.

ד. המאמר אינו ראוי לפרסום.

בסיום תהליך השיפוט עובר המאמר לעורך לשון מקצועי. לאחר אישור העורכת, המאמר מפורסם בכתב העת.

המאמרים יעברו שיפוט כמקובל בכתבי עת מדעיים. המאמרים שייבחרו מחויבים לרמה גבוהה של מחקר ודיון. תינתן עדיפות למחקרים העוסקים בהיבטים שונים של הגיל הרך בחברה בישראל תוך זיקה ותרומה לדיון ציבורי בסוגיות אותנטיות.

בשאלות הנוגעות לכתב העת ניתן לפנות בדוא"ל לעורך.