עורך: פרופ' יצחק גילת

חברי המערכת:

פרופ' דורית ארם – בית הספר לחינוך ע"ש קונסטנטינר, אוניברסיטת תל-אביב

פרופ' מרגלית זיו – המכללה האקדמית לחינוך "אלקאסמי" ובית הספר לחינוך
ע"ש קונסטנטינר, אוניברסיטת תל-אביב

פרופ' עופרה קורת – בית הספר לחינוך, אוניברסיטת בר-אילן

פרופ' מרים מבורך – מכון מופ"ת, תל-אביב

פרופ'  דוד מיודוסר – בית הספר לחינוך ע"ש קונסטנטינר, אוניברסיטת תל-אביב

פרופ' פסיה צמיר – בית הספר לחינוך ע"ש קונסטנטינר, אוניברסיטת תל-אביב

פרופ' דינה תירוש – בית הספר לחינוך ע"ש קונסטנטינר, אוניברסיטת תל-אביב

פרופ' חנה עזר – מכללת לוינסקי לחינוך בתל-אביב

ד"ר אורה סגל דרורי – מכללת לוינסקי לחינוך בתל-אביב

ד"ר בן ברוך בליך – בצלאל אקדמיה לאמנות ועיצוב, המחלקה להיסטוריה ותיאוריה, ירושלים

ד"ר קלאודיה גלושנקוף – מכללת לוינסקי לחינוך בתל-אביב

ד"ר יעל דיין – בית הספר לעבודה סוציאלית ולרווחה חברתית ע"ש ברוואלד, האוניברסיטה העברית בירושלים

ד"ר רבקה הלל-לביאן – מכללת לוינסקי לחינוך בתל-אביב

ד"ר אנה סנדבנק – המכללה האקדמית בית ברל ומכללת לוינסקי לחינוך בתל-אביב

ד"ר אלונה פורקוש-ברוך – מכללת לוינסקי לחינוך בתל-אביב

ד"ר יעקבה סצ'רדוטי – מכללת לוינסקי לחינוך בתל-אביב