גיליון 22 - גיליון מיוחד בנושא חינוך מוזיקלי בגיל הרך

גיליון 22 - גיליון מיוחד בנושא חינוך מוזיקלי בגיל הרך

המאמר מציג את הפרקטיקה החינוכית של השבת והחגים בגני־ילדים בישראל דרך הפריזמה הריטואלית, הכוללת טקסים, חגיגות, תהלוכות וכדומה.

להרחבה
גיליון 21

גיליון 21

המאמר מציג את הפרקטיקה החינוכית של השבת והחגים בגני־ילדים בישראל דרך הפריזמה הריטואלית, הכוללת טקסים, חגיגות, תהלוכות וכדומה.

להרחבה
גיליון 20

גיליון 20

מטרת המחקר המוצג במאמר זה היא חשיפה של עמדות ופרקטיקות של גננות לגבי השתתפותם של הורי הילדים במסיבות יום ההולדת של ילדיהם בגני הילדים.

להרחבה
גיליון 19

גיליון 19

גן הילדים מוגדר כמערכת ניהולית ארגונית עצמאית, אשר עובדות בו שתי גננות בפיקוח משרד החינוך. האחת, מנהלת גן והשנייה, גננת משלימה המחליפה את מנהלת הגן בימים החופשיים במהלך השבוע באופן קבוע ולאורך השנה. מטרת מחקר זה הייתה להעמיק את ההבנה לגבי תפיסת התפקיד של הגננת המשלימה מנקודת מבטן של הגננות המשלימות בשלבים שונים בקריירה שלהן, ולגבי האופן שבו תפיסה זו משפיעה על התפתחותן המקצועית

להרחבה
גיליון 18

גיליון 18

למידה מבוססת פרויקטים (Project Based Learning) נחשבת לשיטת למידה המתאימה לרוח הזמן והתקופה, בשל יכולותיה לקדם אצל הלומדים את רכישת המיומנויות הנדרשות במאה ה-21. בשנים האחרונות שיטה זו זוכה ליותר ביטויים במערכת החינוך העולמית וגם במערכת החינוך הישראלית.

להרחבה
גיליון 17

גיליון 17

למידה מבוססת פרויקטים (Project Based Learning) נחשבת לשיטת למידה המתאימה לרוח הזמן והתקופה, בשל יכולותיה לקדם אצל הלומדים את רכישת המיומנויות הנדרשות במאה ה-21. בשנים האחרונות שיטה זו זוכה ליותר ביטויים במערכת החינוך העולמית וגם במערכת החינוך הישראלית.

להרחבה
גיליון 16

גיליון 16

מיומנויות חברתיות-רגשיות SEL (Social Emotional Learning) מאפשרות לאדם לפתח ולטפח את יכולותיו העצמיות, להבין ולנהל את רגשותיו תוך אינטראקציה עם אחרים ולשפר את יכולת קבלת ההחלטות שלו. תוכניות חברתיות-רגשיות עשויות לתרום לתלמידים ולהשפיע על הצלחתם בבית הספר. תלמידים העולים לכיתה א נאלצים להתמודד עם מגוון של קשיים הקשורים בהסתגלות למצב החדש מבחינה רגשית, לימודית, חברתית ופיזית. המשימה הגדולה העומדת בפניהם היא ללמוד לקרוא.

להרחבה
גיליון 15

גיליון 15

המחקר הנוכחי מתאר את השימוש של הורים וגננות בהון התרבותי שברשותם על סוגיו השונים (חברתי, כלכלי וסימבולי) כדי לנהל ולתהלך את הקשר ביניהם בשכונה אחת בישראל שבה מתגוררת אוכלוסייה ממעמד סוציואקונומי בינוני-גבוה עם הון תרבותי גבוה. מודל שכונתי זה משתקף בדפוסי התקשורת ובתפיסות ההדדיות. בתוך כך, התייחס המחקר לרווחים ולמחירים הנובעים משימוש בהון התרבותי בקשר משתי נקודות המבט ותיאר את מאפייני הקשר ברובד הגלוי וברובד הסמוי.

להרחבה
גיליון 14

גיליון 14

מטרתו של המחקר הנוכחי הייתה לבחון גורמים סביבתיים ואינדיבידואליים של האם ושל הילד ואת מעורבותם בהישגים קדם-אקדמיים. לשם כך, נבחן בשלב ראשון הקשר בין היקף שעות העבודה של האם, גודל משפחתה, גילה והשכלתה לבין איכות האינטראקציה של האם עם ילדה. בשלב שני נבחן הקשר בין איכות האינטראקציה של האם, מגדר הילד ויכולת התמדתו לבין הישגים קדם-אקדמיים (אוריינות, מוכנות, מוטיבציה לקריאה). מידע על משתני-המחקר נאסף מ-180 ילדי גן חובה (124 בנות; 56 בנים) מ-19 גנים שונים בישראל, מאימהותיהן ומהגננות בגנים אלו. האימהות קיבלו שאלון דמוגרפי ושאלון לדירוג איכות האינטראקציה עם ילדיהן, הגננות העריכו באמצעות שאלון את מידת המוכנות של הילד לבית הספר ואת היכולות האורייניות שלו. צוות המחקר בחן בעזרת שאלון שניתן לילד את המוטיבציה לקריאה, ובעזרת מטלה ייעודית את יכולת ההתמדה שלו.

להרחבה
גיליון 13 - גיליון מיוחד בנושא הגיל הרך בתקופת קורונה

גיליון 13 - גיליון מיוחד בנושא הגיל הרך בתקופת קורונה

המעבר הגורף להוראה מרחוק בעקבות משבר קורונה חולל שינוי דרמטי במעורבות ההורים בגן הילדים, שהתבטא בכך שאפשר להם צפייה בלתי אמצעית במכלול הפעילויות המתרחשות בגן. המחקר הנוכחי בוחן דיווח של אימהות על השתתפות במפגשי הזום, את עמדותיהן כלפי תרומת המפגשים ואת תפיסותיהן בנוגע להשפעת ההוראה מרחוק על מעמד הגננת בתקופה הראשונה של משבר קורונה.

להרחבה