קול קורא לכתיבת מאמרים
לגיליון מיוחד של כתב העת חוקרים@הגיל הרך

כתב העת המקוון חוקרים@הגיל הרך הוא כתב עת אקדמי אשר מהווה במה לפרסום מחקרים שנעשו בחברה הישראלית בנושאים הקשורים למגוון רחב של תחומי חיים של ילדים, של הורים ושל מחנכים בגיל הרך. כתב העת פונה לקהל רחב של חוקרים ומומחים בגיל הרך, פסיכולוגים, אנשי חינוך וסוציולוגים, מפקחים ומנהלי מערכות חינוך לגיל הרך, גננות ומתכשרים להוראה, ולכל הנוצרים בליבם אהבה לילד הרך.

לאחר פרסום עשרה גיליונות של כתב העת בנושאים שונים אנו מזמינים חוקרים לכתוב מאמרים לגיליון מיוחד שיוקדש לנושא:

רבגוניות תרבותית בחינוך בגיל הרך
את הגיליון החגיגי יערכו פרופ' איציק גילת (עורך אורח) וד"ר גילה רוסו-צימט

תאריכי יעד:
הגשת הצעה למאמר + תקציר עד 15 במרס 2020
כל המאמרים יעברו שיפוט עיוור כמקובל בכתבי עת שפיטים

הנחיות להגשת המאמר
מתקבלים מאמרים המתבססים על מחקרים כמותיים ועל מחקרים איכותניים, כמו חקר מקרה, מחקר אתנוגרפי, מחקר נרטיבי, תיאוריה מעוגנת-שדה, מחקר פעולה ועוד, וכן על מחקרים משולבים.

היקף המאמר – עד 8000 מילים.

  1. המאמר ייכתב בעברית בגופן "אריאל", גודל 12, ברווח כפול בין שורה לשורה ביישור הטקסט לימין העמוד.
  2. כותרת המאמר – בגופן 16 מודגש. מקסימום 50 אותיות.
  3. שם הכותב/ים – בגופן 12 מודגש. במקרה של כמה כותבים ייכתב שם הכותב הראשי תחילה ואחריו שאר הכותבים. בכל אחד מהשמות ייכתב השם הפרטי ראשון ואחריו שם המשפחה.
  4. בכל מאמר יש להקפיד על מבוא, סקירת ספרות, מערך מחקרי, פרק הממצאים, פרק הדיון, ובו תודגש חשיבות המחקר והשלכותיו, סיכום ומסקנות.
  5. המאמרים ייכתבו על פי כללי הכתיבה האקדמית הנהוגה בשיטת ה-APA, ויעמדו בסטנדרטים האקדמיים המקובלים בקהילה הבין-לאומית.

 

נוסף על המאמר יש לכלול את המסמכים האלה:
1. תקציר – בעברית ובאנגלית בהיקף של 200-150 מילים ו-5-4 מילות מפתח.
2. תקציר ביוגרפי – עד חמש שורות בהן יש לפרט את התואר האקדמי, את העיסוק המרכזי ואת תחומי העניין והמחקר של הכותב/ים, שיוכים מוסדיים, כתובת דוא"ל ומספרי טלפון ליצירת קשר.

 

כתובת למשלוח מאמרים:
עורכת כתב העת,ד"ר גילה רוסו-צימט: gzimet@zahav.net.il